סביבה

מעבדת ביולוגיה

מִשׂרָד

מגרש ספורט

מעבדה כימית