עלון מוצר

  • אנטמד 1 מ"ל, 3 מ"ל, 5 מ"ל חוברת מזרק לחיסון Luer-lock
  • חוברת מזרקים בלחץ גבוה של אנטמד
  • חוברת צינור לחיבור לחץ אנטמד
  • עלון מתמר לחץ חד פעמי של אנטמד
  • חוברת מזרק מדיה מנוגדת לראש כפול של אנטמד CT
  • חוברת מזרק למדיות ניגוד ראש יחיד של אנטמד CT
  • חוברת מזרק מדיה ניגודיות נגד DSA
  • חוברת מזרק מדיה ניגודי של אנטמד MR-
  • חוברת קטטר IV של אנטמד בלחץ גבוה
  • חוברת PTCA של אנטמד